DOJANG KON SA JANG
UTRECHT


Investeren in grond of vastgoed

Shandar Kooij slimme investeringWe weten allemaal dat geld op een spaarboekje niet veel meer opbrengt. Daarom gaan steeds meer spaarders op zoek naar alternatieven om geld te laten renderen. Sinds het debacle van de beurscrash in 2008 en de daarop volgende globale economische crisis, zijn de financiële markten ronduit volatiel geworden. Banken en financiële adviseurs bieden aan potentiële investeerders tal van alternatieve financiële producten aan, maar bij het grote publiek groeit de argwaan tegen deze traditionele instellingen steeds verder. Investeren in grond of vastgoed wordt steeds vaker als alternatief naar voren geschoven, maar is dit wel een goed idee? We zochten het voor u uit.


Het is uw eigendom
Wanneer u onroerend goed bezit, dan is een ding duidelijk. Dit is uw eigendom en gezien u niet afhankelijk bent van een bankinstelling, bent u zelf de baas over dit eigendom. Dit is, wanneer u niets meer hoeft af te betalen aan een lening, helemaal van u. U kunt dit niet verliezen door een beurscrash of door een bank die over kop gaat. Enkel wanneer u zelf in financiële problemen zou geraken, kan er aan uw eigendom getornd worden door schuldeisers of deurwaarders. In de meeste gevallen gebeurt dit niet. In de gevallen dat het wel gebeurt, hebt u nog steeds iets achter de hand. Bij de verkoop van uw bezit, gaat een deel van de opbrengst naar de vereffening van uw schulden. Op die manier kan eigendom ervoor zorgen dat u niet een leven lang tegen afbetalingen zit aan te hikken. Er duiden zo nu en dan gekke verhalen op over investeren in grond, bijvoorbeeld op Perssupport Shandar Kooij


Spaargeld veilig stellen
Wanneer u over een grote som spaargeld beschikt, dan moet u er rekening mee houden dat u er omwille van de onstabiele financiële markten steeds minder rente voor krijgt. Wanneer u nog geen onroerend goed bezit, dan is het nu wel de tijd om uit te kijken naar een eigendom dat u zou kunnen aankopen om uw spaargeld veilig te stellen. U wil natuurlijk niet meemaken dat de som geld op uw spaarrekening steeds kleiner wordt bij negatieve rente. Investeren in grond of vastgoed kan een goed alternatief zijn om een steeds langer wordende rente te compenseren, meer informatie hierover vindt u op Shandar Kooij Facebook. Welk soort eigendom u kunt kopen, hangt een beetje af van uw eigen voorkeur. U hebt heel veel keuze gaande van woningen, appartementen, handelspanden tot onbebouwde percelen. Investeerders hebben vele opties om winst te maken uit eigendommen. Dit kan gaan over verhuur tot verkoop of gewoon zelf een pand bewonen om de maandelijkse huur uit te sparen. Wilt u hier meer te weten over komen neem dan contact op met oprichter van Grondontwikkeling Nederland Shandar Kooij via Shandar Kooij LinkedIn  


----

 

Welkom op de homepage van de Utrechtse tangsoodo-vereniging Kon Sa Jang. Op dit moment zijn wij druk bezig onze
site te bouwen. Kijk voor meer informatie over deze Koreaanse zelfverdedigingskunst op www.alltangsoodo.org.
Voor eventuele bijdrage in de kosten voor de Utrechtse vereniging kunt u dat doen bij het UWV Utrecht.


Trainingsdagen:
Maandag van 17.15-18.45 uur
Woensdag van 17.15-18.45 uur

Lokatie:
Winterboeidreef 8
3561HX Utrecht 

Informatie:
Kyosa Nim B. Holleman (2e dan)

035-60 24 204
030-23 60 571

Nogmaals, voor evt. subsidie of bijdrage in de kosten dan dient u met het UWV Utrecht contact opnemen.